ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Ποιοι είμαστε

Η RedRoute είναι μια συμβουλευτική εταιρεία Αποτελεσματικότητας Marketing. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2007 και η έδρα μας είναι στο Λονδίνο, ωστόσο αναλαμβάνουμε project σε πολλές διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Μοντελοποιούμε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το μάρκετινγκ και την αγορά, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνονται.

Τα Ανώτερα Διευθυντικά μας Στελέχη είναι ο Steve Messenger, ο Richard Hey και ο Nick Carr. Οι Υποδιευθυντές της εταιρείας μας περιλαμβάνουν τον Nick Adderley, τον Stephen Dent, την Caroline Sharp, τον Andrew Smith και τον Nigel Wood. Όλοι είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στελέχη της ανώτατης διοίκησης τόσο εμπορικών, όσο και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους ανθρώπους μας, στο μέσο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης, Linked-In.

Στη RedRoute απασχολούμε έμπειρους αναλυτές δεδομένων, οικονομέτρες και ερευνητές αγοράς και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε γρήγορες και αποτελεσματικές ομάδες ειδικών που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο μεμονωμένα, όσο και μακροπρόθεσμα project.

Τι κάνουμε

Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις ώστε να αξιολογούν σωστά τον πιθανό αντίκτυπο διάφορων επιχειρηματικών αποφάσεων στις μελλοντικές πωλήσεις, στα μερίδια αγοράς, στους πελάτες και στην κερδοφορία. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ποιες αποφάσεις θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, σε τι χρονικό ορίζοντα και με ποια μέσα. Πρόκειται για ανεκτίμητη πληροφόρηση που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επιτυχία.

Με άλλα λόγια, σας δείχνουμε πώς να μεγιστοποιήσετε την απόδοση των επενδύσεών σας που αφορούν σε προωθητικές ενέργειες, στο marketing και στις σχέσεις σας με τους πελάτες, επιτρέποντας σας να ικανοποιήσετε ή ακόμη και να ξεπεράσετε τις προσδοκίες των πελατών, των καταναλωτών, των υπαλλήλων και των μετόχων σας.

Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή απόφαση – και το όφελος που θα αποκομίσετε θα είναι πολλαπλάσιο του κόστους των υπηρεσιών μας.

Τυπικά προβλήματα που επιλύουμε

Αξιολογούμε τα πιθανά αποτελέσματα οποιασδήποτε επιχειρηματικής επενδυτικής απόφασης, η οποία θα έχει αντίκτυπο στους πελάτες, στους καταναλωτές και στους εργαζομένους σας. Ο ρόλος μας είναι να σας ενημερώνουμε σχετικά με το ποια είναι τα πιο πιθανά αποτελέσματα. Μερικά παραδείγματα, σχετικά με τις πιο συχνές ερωτήσεις που καλούμαστε να απαντήσουμε:

 • Ποιο είναι το πιο κερδοφόρο επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης;
 • Ποιο είναι το καλύτερο μίγμα καναλιών και μέσων διαφήμισης;
 • Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος χρήσης των social media;
 • Ποιο είναι το καλύτερο μίγμα marketing που θα διασφαλίζει ότι θα επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι;
 • Ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική & πολιτική τιμολόγησης;
 • Με ποιον τρόπο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών;
 • Ποιες επιλογές παράδοσης του προϊόντος/παροχής της υπηρεσίας χρειάζονται για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πελατών;
 • Ποιες επιλογές παράδοσης του προϊόντος/παροχής της υπηρεσίας προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιστροφή επί της επένδυσης (ROI);
 • Με ποιον τρόπο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η ικανοποίηση των καταναλωτών και η παρακίνηση των εργαζομένων;
 • Με ποιον τρόπο μπορεί να επηρεαστεί θετικά η κοινή γνώμη για το brand και να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητά του;

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα που καλύπτουμε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας How we do it (σημείωση: προσωρινά διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά).

Η φύση των λύσεών μας

Προσφέρουμε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, τόσο με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσο και με τη χρήση εφαρμογών λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων.

Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν απολύτως δωρεάν, γενικευμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και από κινητές συσκευές όπως iPhone/iPad. Παράλληλα, προσφέρουμε και πλήρως προσαρμοσμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Για να διαβάσετε μερικές υποδειγματικές μελέτες περίπτωσης, παρακαλούμε πατήστε εδώ (σημείωση: οι μελέτες περίπτωσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ακόμη σε όλες τις γλώσσες)

Για να δείτε τις γενικές ηλεκτρονικές μας εφαρμογές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας myredroute.com.

Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό

Εξειδικευόμαστε στη Δημιουργία Προβλεπτικών Μοντέλων & Αναλύσεων, που στη συνέχεια χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία πάσης φύσεως δεδομένων, στοχεύοντας στο να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί, ως απόρροια κάθε πιθανής επενδυτικής σας κίνησης.

Χρησιμοποιούμε μια δομημένη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στα πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας μας στη μοντελοποίηση πραγματικών δεδομένων που σχετίζονται με την καταναλωτική συμπεριφορά, με τις καταναλωτικές συνήθειες, καθώς και με τη συμπεριφορά του προσωπικού. Για να κατανοήσετε την έκταση της εμπειρίας μας σε αυτόν τον τομέα, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα How we do it.

Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τα κίνητρα που οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, τα οποία μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά υπό τη μορφή 5 βασικών ερωτημάτων:

 • Συνάφεια – Είναι αυτό που χρειάζομαι;
 • Συσχέτιση – Είναι αυτοί οι άνθρωποι από τους οποίους θέλω να το αποκτήσω;
 • Προσιτότητα – Πόσο εύκολο είναι;
 • Αξία – Αξίζει το κόστος;
 • Προσδοκία – Θα κάνει όλα όσα υπόσχεται;

Αυτά τα ερωτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση συμπεριφορών σε όλες τις περιστάσεις. Αυτό που αλλάζει είναι το πλαίσιο και οι πηγές των δεδομένων.

Οι απαντήσεις σε αυτές τις 5 ερωτήσεις καθορίζουν το RAAVE® σκορ κάθε ατόμου –το βέλτιστο αποτέλεσμα, με βάση την ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών, το κόστος και τα σχετικά οφέλη που αποκομίζει το άτομο από κάθε παράγοντα.

Εάν κατανοήσετε το RAAVE® σκορ, θα μπορείτε να προβλέψετε την πιο πιθανή έκβαση σε διάφορα σενάρια.

Χρησιμοποιούμε αυτή τη βαθιά γνώση μας για να ποσοτικοποιήσουμε τα αποτελέσματα εναλλακτικών επενδυτικών αποφάσεων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ποια είναι η καλύτερη απόφαση – και γιατί.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η βελτιστοποίηση του μίγματος επικοινωνίας και marketing που εφαρμόζετε. Όπως φαίνεται παρακάτω, τα μηνύματα που προβάλλετε μέσα από κάθε κανάλι επικοινωνίας συνδυάζονται, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια εικόνα για τις πεποιθήσεις του καταναλωτή/του πελάτη σχετικά με το προϊόν/την υπηρεσία σας. Το μίγμα των πεποιθήσεών των πελατών και των συνθηκών που επικρατούν θα καθορίσει το πώς είναι πιθανό να αντιδράσουν σε κάποια αλλαγή. Στις επικρατούσες συνθήκες δε, περιλαμβάνονται και πληροφορίες που έχουν μάθει οι πελάτες για εσας από άλλες πηγές.

Χρησιμοποιούμε όλα τα σχετικά δεδομένα, τα οποία αντλούνται είτε από το εσωτερικό της ίδιας της εταιρείας, είτε από εξωτερικές πηγές, για να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων που μας επιτρέπει να μοντελοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες και επομένως να αξιολογήσουμε τις διαφορετικές σας επιλογές.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι θα γνωρίζετε ποια επιλογή είναι η καλύτερη για εσάς, για την εταιρεία σας ή για τον οργανισμό σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς δουλεύουμε, καθώς και για τις διάφορες επαγγελματικές και ακαδημαϊκές πηγές που υποστηρίζουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ενότητα How we do it.

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους σαν εσάς. Ανθρώπους που επιθυμούν να λαμβάνουν την καλύτερη επιχειρηματική απόφαση κάθε φορά, με βάση τις βέλτιστες αναλύσεις πραγματικών δεδομένων που συνδυάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να σας προσφέρουν αξιόπιστες πληροφορίες.

Οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε μπορεί να είναι ιδιοκτήτες μιας μεγάλης επιχείρησης, διοικητικά στελέχη ή απλά ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορεί, επίσης, να προέρχονται είτε από τον ιδιωτικό, είτε από τον δημόσιο τομέα. Και μπορεί να λαμβάνουν είτε αυστηρά προσωπικές αποφάσεις, είτε αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρόλ’ αυτά, όλοι έχουν κάτι κοινό. Θέλουν να λαμβάνουν την καλύτερη και πιο επιτυχημένη απόφαση.

Εδώ θα βρείτε μερικά παραδείγματα του τι έχουν πει οι πελάτες μας για τις υπηρεσίες μας:

Άλλες εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί:

Για να διαβάσετε μερικές υποδειγματικές μελέτες περίπτωσης, παρακαλούμε επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο (σημείωση: οι μελέτες περίπτωσης ενδέχεται να μην είναι ακόμη διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες).

Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε  ποιοι είμαστε και τι κάνουμε (Διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά).

Δοκιμάστε μερικές από τις δωρεάν εφαρμογές μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.