Międzynarodowe

Kim jesteśmy

Red Route jest Agencją zajmującą się Efektywnością Marketingu. Działamy od 2007 roku. Nasza siedziba mieści się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, ale podejmujemy przedsięwzięcia w różnych krajach na całym świecie.

Tworzymy modele marketingowe oraz danych z badań rynkowych w celu optymalizacji zwrotu z inwestycji z podejmowanych decyzji biznesowych.
Do naszego ścisłego kierownictwa należą: Steve Messenger, Richard Hey and Ray Higgs. Wicedyrektorami są Stephen Dent, Susanne Goller and Nigel Wood. Wszyscy z nich są wysoko wykwalifikowani w dostarczaniu wsparcia w podejmowaniu decyzji przez kierownictwo najwyższych szczebli zarówno w sektorze komercyjnym, jak i sektorze non-profit. Więcej na temat przygotowania zawodowego każdego z naszych kluczowych pracowników można znaleźć na stronie portalu biznesowego Linked-In.

RedRoute zatrudnia doświadczonych analityków, specjalistów od ekonometrii I badaczy rynku aby tworzyć wysoce efektywne, szybko działające zespoły, które dostarczają zarówno bieżącego wsparcia jak i wsparcia dla pojedynczych projektów dla naszych klientów.

Co robimy

Umożliwiamy firmom oszacowanie najbardziej prawdopodobnego wpływu ich potencjalnych decyzji biznesowych na ich przyszłą sprzedaż, udziały w rynku, ilość klientów i konsumentów oraz zyski. To pozwala naszym klientom dostrzec które decyzje dostarczą najatrakcyjniejszych wyników, w jakich ramach czasowych i jakimi środkami. Jest to cenny zasób który wskazuje do osiągnięcia sukcesu.

Innymi słowy, ukazujemy jak maksymalizować zwrot z inwestycji marketingowych I inwestycji bezpośredniego kontaktu z klientem poprzez umożliwienie spełnienia a nawet przekroczenia oczekiwań Państwa klientów, konsumentów, pracowników i udziałowców.

Oznacza to, że wiedzą Państwo jak podejmować najlepsze możliwe decyzje. Zwiększone korzyści, które Państwo zyskują wielokrotnie przekroczą koszty związane z naszym wsparciem.

Typowe problemy, którymi się zajmujemy

Określamy potencjalne skutki decyzji o inwestycjach biznesowych, które mają konsekwencje dla Państwa klientów, konsumentów i pracowników. Naszą rolą jest ukazać Państwu jaki będzie ich prawdopodobny wpływ. Przykłady wybranych kwestii, do których się odnosimy, to:

 • Najbardziej efektywny poziom wydatków na reklamę lub ich odroczenie w czasie.
 • Najlepsze kanały dotarcia i miks medialny (media mix)
 • Najlepszy sposób użycia mediów społecznościowych
 • Najlepszy marketing mix aby zapewnić osiągnięcie planów biznesowych
 • Najbardziej zyskowne strategie i taktyki cenowe
 • Jak zmaksymalizować efektywność promocji
 • Jakie opcje przekazu są potrzebne do spełnienia oczekiwań klienta
 • Jakie opcje przekazu dostarczą najwyższego ROI (zwrotu z inwestycji)
 • Jak maksymalizować satysfakcję i motywację klienta i pracowników
 • Jak najlepiej zwiększyć przyjazny wizerunek marki i świadomość marki

To jedynie kilka przykładów różnorodnych problemów, którymi się zajmujemy. W celu uzyskania szerszych informacji, proszę odwiedzić stronę How We Do It (obecnie tylko w języku angielskim).

Specyfika naszych rozwiązań

Dostarczamy rozwiązań zorientowanych na działania drogą zarówno konsultacji jak i aplikacji komputerowych wspierających podejmowanie decyzji.
Te rozwiązania obejmują pełne, gotowe do użycia, ogólne aplikacje online, które mogą być używane poprzez komputer biurowy oraz przez urządzenia mobilne np. iPhone lub iPad, jak i w pełni dopasowane rozwiązania wewnętrzne.

Aby zapoznać się z przykładowymi case study proszę kliknąć tutaj (case study mogą nie być dostępne we wszystkich językach).

Aby zobaczyć nasze ogólne aplikacje dostępne online, proszę odwiedzić myredroute.com.

Jak to robimy

Naszą podstawową umiejętnością jest Analityka Prognostyczna, której używamy do łączenia, wykorzystywania i modelowania wszystkich rodzajów danych aby dostarczyć Państwu najlepszy możliwy wgląd w konsekwencje każdej opcji inwestycji, jaką Państwo wybiorą.
Używamy zorganizowanego podejścia, które bazuje na 30 latach doświadczenia w modelowaniu (realnego, rynkowego doświadczenia) rzeczywistych zachowań klienta, konsumenta i pracownika. Aby zrozumieć wielkość i dogłębność naszego praktycznego doświadczenia, proszę odwiedzić The Power page naszej internetowej strony głównej.
Nasze podejście ukierunkowane jest na zrozumienie motywacji ukrytych za zachowaniami . W skrócie można ująć, że zachowania są motywowane poprzez pięć kluczowych stymulatorów :

 • Związek – Czy to jest to, czego potrzebuję?
 • Identyfikacja – Czy jest to organizacja, od której tego chcę?
 • Dostępność – Czy jest to łatwe?
 • Wartość – Czy to jest warte kosztów?
 • Pewność – Czy to działa zgodnie z opisem?

Konstrukcja ta, może zostać użyta do analizy spodziewanych zachowań we wszystkich sytuacjach. To, co się zmienia, to kontekst i źródła danych.

Rezultaty tych 5 stymulatorów determinują osobistą Efektywną Sieć Preferencji – wynik, jaki jest najlepszy dla danej osoby przy określonych dostępnych opcjach oraz kosztach i korzyściach związanych każdą opcją.

Rozumiejąc Efektywną Sieć Preferencji, są Państwo w stanie przewidzieć najbardziej prawdopodobny przebieg indywidualnych zachowań.

Kiedy zrozumiemy tę strukturę i użyjemy jej do ilościowego określenia alternatywnych decyzji inwestycyjnych, możemy powiedzieć która decyzja jest najlepsza i dlaczego.

Jednym z przykładów może być optymalizacja Państwa komunikacji marketingowego mixu. Jak ukazano poniżej, informacje, które przekazywane są poszczególnymi kanałami łączą się, determinując percepcję produktu lub usługi przez klienta/konsumenta. Mieszanka postaw klientów i okoliczności (które obejmują także informacje jakie posiada klient z zewnętrznych źródeł o Państwa działalności) będzie determinować jak klienci będą skłonni reagować.

Używamy wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych aby stworzyć bazę danych, która umożliwia nam modelowanie tych procesów i poprzez to oszacowanie różnorodnych opcji.
W rezultacie, będą Państwo wiedzieć która opcja będzie najlepsza dla Państwa firmy/organizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o tym jak pracujemy oraz o profesjonalnych i naukowych podstawach naszych działań, proszę odwiedzić sekcję How We Do It.

Pracujemy dla ludzi takich jak Państwo; dla ludzi, którzy chcą dokonywać najmądrzejszych biznesowych wyborów na podstawie najlepszych dostępnych informacji, analizowanych w możliwie najlepszy sposób w celu dostarczenia możliwie najlepszych wniosków i sugestii.

Ludzie, dla których pracujemy mogą być szefami wielkich korporacji, prezesami zarządu albo po prostu pracującymi na własny rachunek. Mogą należeć do prywatnego lub publicznego sektora. Mogą podejmować decyzje, które są ściśle osobiste, albo też takie, które mogą dotyczyć przyszłości firmy w skali globalnej.

Wszyscy oni mają jednak jedną wspólną cechę. Chcą podejmować najlepsze, najbardziej udane decyzje.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z przykładami opinii naszych klientów na temat naszego wsparcia.

Inne firmy, dla których pracowaliśmy to:

Aby zapoznać się z przykładami case study, proszę odwiedzić link (case studies mogą nie być dostępne we wszystkich jezykach).

Dowiedz się więcej

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym kim jesteśmy i co robimy Wersja anglojęzyczna

Proszę kliknąć tutaj, aby wypróbować niektóre z naszych gotowych do użycia ogólnych aplikacji przekierowanie użytkownika do myredroute.com

Skontaktuj się z nami

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.