Internationell

Vilka är vi

RedRoute är en byrå inriktad på effektiv marknadsföring. Grundad år 2007, är vi London-baserade, i Storbritannien, men åtar oss uppdrag i många av världens länder.

Vi modellerar data från marknadsföring och undersökningar för att maximera avkastningen (ROI) enligt de beslut som tas i verksamheten.

Våra seniora chefer är Steve Messenger, Richard Hey och Nick Carr. Biträdande chefer är Nick Adderley, Stephen Dent, Caroline Sharp, Andrew Smith och Nigel Wood. Alla är högst kompetenta vad gäller att ge beslutsstöd till högsta ledningen i såväl kommersiell- som icke-vinstdrivande sektor. Mer om våra viktiga medarbetares bakgrund kan hittas på affärsnätverkssidan, Linkedin.

RedRoute sysselsätter erfarna dataanalytiker, ekonometriker och marknadsundersökare för att skapa högeffektiva team med snabb leverns, som ger våra kunder support kontinuerligt eller för enskilda projekt.

Vad vi gör

Vi hjälper företag utvärdera hur deras potentiella affärsbeslut skulle påverka framtida försäljning; marknadsandelar; antal kunder och konsumenter; och lönsamhet. Därigenom kan klienten se vilka beslut som ger mest fördelaktiga resultat, inom vilka tidsramar, och via vilka medel. Detta är en värdefull tillgång som ger ett snabbspår till framgång.

Med andra ord, visar vi dig hur maximerad avkastning uppnås i marknadsföring och kund/konsumentvända investeringar genom att göra det möjligt för dig att uppfylla och överträffa förväntningar från kunder, konsumenter, medarbetare och delägare.

Detta innebär att du alltid vet att du fattar bästa beslut – och fördelarna detta ger kommer överträffa (många gånger om) kostnaden för vår support.

Typiska problem som vi adresserar

Vi uppskattar potentiell påverkan som som komma av sådana affärsbeslut som har följdverkningarna för dina kunder, konsumenter och personal. Vår uppgift är att meddela dig om de effekter som sannolikt uppstår. Exempel på några av de vanligaste frågorna som vi bemöter:

 • mest lönsamma nivån för annonseringskostnad och hur mycket man ska lägga
 • bästa mix av kanal och media
 • bästa sättet att använda sociala medier
 • bästa marknadsföringsmix för att säkerställa affärsplaner
 • mest lönsamma prisstrategi och taktik
 • mur man maximerar kampanjers effektivitet
 • vilka leveransalternativ som ger nöjda kunder
 • vilka leveransalternativ som ger högst ROI
 • hur man kan maximera kund- och personalnöjdhet samt motivation
 • hur man bäst förbättrar varumärkets image och kännedom

Dessa är endast ett fåtal av ämnen som vi behandlar För mer information, besök sidan Hur vi gör det (obs: finns för närvarande endast på engelska).

Syftet med våra lösningar

Vi ger handlingsinriktade lösningar via såväl konsultation som beslutstödjande mjukvaruapplikationer.

Dessa lösningar sträcker sig från kostnadsfria, generiska, online-appar som kan användas på både stationära och mobila enheter som iPhone/iPad, till helt anpassade interna lösningar.

Du hittar exempel på fallstudier här (notera: fallstudierna finns kanske inte på alla språk).

Du hittar våra generiska online-appar på myredroute.com.

Hur vi gör det

Vår kärnkompetens är prediktiv analys som vi sedan använder för att kombinera, bryta ned och modellera alla typer av data vilket i sin tur ger dig bästa möjliga insikt in i vilken konsekvens ett beslutsalternativ kan få.

Vi använder en strukturerad approach grundad i över 30 års erfarenhet av att modellera det beteende som faktiskt (d.v.s, riktig erfarenhet på marknaden) finns hos kund, konsument och personal. Du kan få en förståelse för vilken enormt djup erfarenhet vi har på området, genom att besöka Hur vi gör det sidan.

Vår approach är att förstå oss på motiven bakom beteendet – och sammanfattat kan dessa sägas drivas av 5 viktiga överväganden:

 • Relevans – Är detta vad jag behöver?
 • Koppling – Är dessa personerna jag vill ha det ifrån?
 • Tillgänglighet – Hur lätt är detta?
 • Värde – Är det värt kostnaden
 • Förväntning – Får jag vad som står på förpackningen?

Detta ramverk används för att analysera väntat beteende i alla situationer. Skillnaden ligger helt i sammanhanget och datakällorna.

Produkten av dessa 5 drivkrafter ger varje individs RAAVE® poäng – resultatet som gynnar dem mest givet tillgängliga alternativ och kostnader samt fördelar som föreligger för varje enskild.

Förstår du RAAVE® så kan du förutse det mest troliga beteendet hos en individ.

Sedan använder vi denna förståelse för att räkna på effekten hos varje investeringsbeslut så att vi kan tala om för dig vilket som är mest gynnsamt – och varför.

Ett exempel på detta är hur man optimerar din mix av marknadsföringskommunikation. Som visas nedan, kombineras meddelanden du skickar genom varje kanal för att bestämma hur kunden/konsumenten uppfattar din produkt/tjänst. Deras mix av attityd och omständigheter (och den senare innefattar även information de har lärt sig om dig från andra källor) avgör sedan hur de troligen kommer svara.

Vi använder varje relevant intern och extern datakälla för att skapa en databas som gör att vi kan modellera dessa processer och därigenom utvärdera dina olika alternative.

Nettoresultatet är att du vet vilket som är bäst för såväl dig som för ditt företag/organisation.

För att lära mer om hur vi arbetar, och vilka olika akademiska och professionella pelare som stödjer det vi gör, besöker du avsnittet Hur vi gör det.

Vem är det vi arbetar för

Vi arbetar för människor som dig. Personer på jakt efter de mest kloka affärsbesluten grundade i bästa tillgängliga informationen som analyseras på bästa möjliga sätt för att ge bästa möjliga insikter och effekter.

De människor vi arbetar för kan vara chefer för ett stora företag, en styrelse, eller helt enkelt egenanställda. De kan finnas i den privata eller offentliga sektorn. Och de kan fatta beslut som är rent personliga eller sådana som kan påverka framtiden för deras företag på global nivå.

De har dock alla en sak gemensamt. De vill kunna fatta de bästa, mest framgångsrika besluten.

Här följer några exempel på vad de har haft att säga om stödet vi har gett dem:

Några andra företag vi har arbetat för är:

För fler exempel på fallstudier besök denna länk (notera: fallstudierna finns kanske ännu inte på alla språk). 

Lär dig mer

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör (Bara Engelska).

Prova några av våra generiska gratisappar.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.